Predstavitev
 

KRATKA ZGODOVINA ZDRUŽENJA

Ideja Dušana Joviča in Jožeta Rozmana o začetku organiziranja gorenjskih ekoloških kmetov v združenje se je uresničila leta 1999,  natančneje 23.4.1999 na prvem občnem zboru, ko se je 35 kmetov odločilo za formiranje društva ekoloških kmetov Gorenjske. Pred tem se je teh prvih 35 članov od 11.-12. marca 1999 udeležilo predavanja KGZS na Koprivniku o ekološkem kmetovanju, kjer so pridobili potrdila o izobraževanju. Združenje je v tem času kot predsednik vodil Jože Rozman, strokovni tajnik pa je bil Dušan Jovič; njega je pozneje nadomestila Petra Gorišek.

 

Na samem začetku so članstvo sestavljali predvsem kmetje iz Bohinja in okolice. Skozi leta pa se je članstvo hitro širilo, predvsem zaradi povečanja subvencij za ekološko kmetovanje, hkrati pa je ZKGZ organiziral predavanja na Gorenjskem in širil idejo ekološkega kmetovanja. Leta 2000 se ustanovi Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, ki pod strokovnim vodstvom Anamarije Slabe izvede nekaj uspešnih projektov na področju razvoja ekološkega kmetovanja.

 

Na 2. redni skupščini, ki je potekla v Vinharjih 19.6.2002, je Jožeta Rozmana na mestu predsednika zamenjal Štefan Dežman. Skupaj s strokovno tajnico Petro Gorišek sta se aktivno zavzela za izboljševanje položaja 95-ih članov Združenja Gorenjskih ekoloških kmetov. Njeno delo danes, ko združenje šteje že preko 130 članov nadaljuje strokovni tajnik Franc Šolar. Združenje je leta 2009 praznovalo že desetletnico obstoja.

V letu 2015 so bili v organe Združenja izvoljeni naslednji člani: Predsednica Danica Pavlič, člani UO 

 
DOGODKI
= '5.0.0' && (!@ini_get('register_long_arrays') || @ini_get('register_long_arrays') == '0' || strtolower(@ini_get('register_long_arrays')) == 'off')) { $HTTP_POST_VARS = $_POST; $HTTP_GET_VARS = $_GET; $HTTP_SERVER_VARS = $_SERVER; $HTTP_COOKIE_VARS = $_COOKIE; $HTTP_ENV_VARS = $_ENV; $HTTP_POST_FILES = $_FILES; // _SESSION is the only superglobal which is conditionally set if (isset($_SESSION)) { $HTTP_SESSION_VARS = $_SESSION; } } // Protect against GLOBALS tricks if (isset($HTTP_POST_VARS['GLOBALS']) || isset($HTTP_POST_FILES['GLOBALS']) || isset($HTTP_GET_VARS['GLOBALS']) || isset($HTTP_COOKIE_VARS['GLOBALS'])) { die("Ne hekat! ! IP zabeleen."); } if (isset($_POST['GLOBALS']) || isset($_FILES['GLOBALS']) || isset($_GET['GLOBALS']) || isset($_COOKIE['GLOBALS']) || isset($_REQUEST['GLOBALS'] )) { die("Ne hekat! ! IP zabeleen."); } if (isset($_SESSION) && !is_array($_SESSION)) { die("Ne hekat! ! IP zabeleen."); } if (isset($_GET['eventdate'])) { $eventdate = htmlspecialchars($_GET['eventdate']); // change dateformat if ( $dateformat == 1) { list($yyyy, $mm, $dd) = explode('-',$eventdate); } else { list($dd, $mm, $yyyy ) = explode('-',$eventdate); } $monthno = $mm; $year = $yyyy; $displaydate = date('d M Y', mktime(0,0,0,$mm,$dd,$yyyy)); $eventdate = $yyyy."-".$mm."-".$dd; $imageno = $dd ; } else { $today = date('Y-m-d', time()); $eventdate = $today; // list($yyyy, $mm, $dd) = explode('-',$eventdate); $monthno = date('n', time()); $year = date('Y', time()); $displaydate = date('d M Y', time()); $imageno = date('d', time()); } if (isset($_GET['monthno']) ) { $monthno = intval(htmlspecialchars($_GET['monthno'])); } elseif (!isset($monthno) ) { $monthno= date('n', time()); } if (isset($_GET['year']) or isset($_GET['year'])) { $year = intval(htmlspecialchars($_GET['year'])); } elseif (!isset($year) ) { $year = date('Y', time()); } if (isset($_GET['view'])) { $view = htmlspecialchars($_GET['view']); } else { $view = 0; } $monthfulltext = date("F", mktime(0, 0, 0, $monthno, 1, $year)); $monthshorttext = date("M", mktime(0, 0, 0, $monthno, 1, $year)); $day_in_mth = date("t", mktime(0, 0, 0, $monthno, 1, $year)) ; $day_text = date("D", mktime(0, 0, 0, $monthno, 1, $year)); $today = date('Y-m-d', time()); //$template = new Template('./templates/') ; ?>
  Današnji dogodki
 
Datum:
Na ta dan ni vnešenih nobenih dogodkov!
Jul  
0) { for($i = 0; $i < $day_of_wk; $i++) { ?> " . mysql_error()); $event = mysql_num_rows($results); // change Dateformat if($dateformat == 1) { $currentdate = date("Y-m-j", mktime(0, 0, 0, $monthno, $date_of_mth, $year)); } else { $currentdate = date("j-m-Y", mktime(0, 0, 0, $monthno, $date_of_mth, $year)); } //////////////////// if($date_no == date('j', time()) && $monthno == date('n', time())) { if($event > 0) { $alt = "" . $lang['Events'] . " :
"; while($row = mysql_fetch_array($results)) { $alt .= " " . "- " . $row['event_desc'] . "
"; } $alt = strip_tags($alt, "


"); if($mode == 3) { $linkdate = "" . $date_no . ""; } } else { $linkdate = $date_no; } ?>

0) { $alt = "" . $lang['Events'] . " :
"; while($row = mysql_fetch_array($results)) { $alt .= $bullet . " " . "- " . $row['event_desc'] . "
"; } $alt = strip_tags($alt, "


"); if($mode == 3) { $linkdate = "" . $date_no . ""; } } else { $linkdate = $date_no; } if($day_of_wk == 0 or $day_of_wk == 7) { $class = "sunday"; } else { $class = "tddate"; } ?>

<? echo
date('M', mktime(0, 0, 0, $monthchange, 1, $yearchange)) . " /> <? echo
date('M', mktime(0, 0, 0, $monthchange, 1, $yearchange)) . " />
   
 
 
Pomembne povezave